2. Att fokusera – Uppmärksamhet

Uppmärksamhet (eng. attention) räknas till våra högre kognitiva funktioner.

Vi är för närvarande mitt uppe i en epidemi av bristande uppmärksamhet och koncentration på våra arbetsplatser. Vi distraheras (och distraherar) ständigt via mail och olika typer av ljudande och visuella aviseringar, och våra telefoner stjäl vår uppmärksamhet på samma sätt.
Därtill belastas vår ”mentala bandbredd” av en ständig uppkoppling på olika sociala medier.

Många chefer vittnar om ständiga avbrott och ostörda arbetspass på så lite som 10 minuter
under en arbetsdag. Lägg till det kontorslandskapens förödande påverkan på medarbetarnas uppmärksamhet och koncentration.

Digital stress” gör stor skada och mängden
sjukskrivningar ökar. Allt detta kostar både direkt
och indirekt stora summor pengar för företagen.

Det finns många metoder och knep att ta till för en mer fokuserad uppmärksamhet på våra arbets-platser – men det kräver förändrade arbetsvanor!

3. Att vilja (Motivation) >>
<< 1. Att tänka och besluta (Kognition)

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!