4. Att göra – Effektivitet

Att jobba effektivt, d.v.s. att göra rätt saker i rätt tid, hänger mycket samman med motivation, prokrastinering och impulsivitet. Under den här rubriken ligger mycket fokus på konkreta
tekniker och metoder för att förbättra sin egen – och i förlängningen hela avdelningens eller
företagets – effektivitet. Det kan gälla en enskild arbetsdag, såväl som genomförandet av ett helt projekt.

För att förstå psykologin bakom allt detta är det viktigt att känna till (den förenklade) modellen med hjärnans två system: det kalla (prefrontala cortex) och det heta (limbiska systemet).

Under rubriken ”Att göra” passar även
vanornas psykologi väl in. Hur skapas vanor i hjärnans s.k. basala ganglier? Och när vi vet detta, hur kan vi använda den kunskapen till att medvetet skapa ett vardagligt system av utvalda, goda arbetsvanor?

5. Att skapa (Kreativitet) >>
<< 3. Att vilja (Motivation)

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!