6. Att känna sig själv – Introspektion

För att kunna leda andra är det som bekant nödvändigt att känna sig själv. Först när man inser och accepterar sina svagheter, och förstår hur de påverkar ledarskapet, är det möjligt att göra något åt dem och utvecklas som ledare. Det kan t.ex. handla om svag självkänsla, starkt
kontrollbehov, överdrivet bekräftelsebehov eller konflikträdsla, som på olika sätt påverkar
ledarskapet negativt.

Det här är ett känsligt område för många, och för att delta i workshops kring detta krävs mod, självinsikt och självdistans. Med workshops kan man komma en bit på vägen, men för att gå på djupet och uppnå varaktig förändring förespråkar Hjärnambassaden egenterapi för chefer –
såväl inom offentlig som privat sektor – som ett sätt att arbeta introspektivt med sig själv och sitt ledarskap.

7. Att må bra (Stress, Sömn & Meditation) >>
<< 5. Att skapa (Kreativitet)

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!