7. Att må bra – Stress, Sömn & Meditation

Stress
Kortvarig stress kan ge vissa positiva effekter (t.ex. tillfälligt ökad koncentration och motivation), men till största delen får akut och kronisk stress negativa effekter på hjärnans olika funktioner.

Arbetslivet (och den privata sfären) uppvisar i dagens samhälle höga grader av stress, vilket har gett oss ökande ohälsotal, sjukskrivningar och sjukkostnader. För att kunna komma till rätta med dessa problem är det viktigt att känna till:

  • Stressreaktionernas evolutionära ursprung och fysiologiska processer i kroppen.
  • Stressens effekter på de kognitiva funktionerna, som t.ex. uppmärksamhet,
    minne och beslutsfattande.
  • Hur den ”digitala” stressen påverkar oss både fysiologiskt och kognitivt.

När man väl är bekant med dessa teoretiska grunder finns det många möjliga stressföre-byggande åtgärder att sätta in för individen, arbetsgruppen och hela organisationen.

Sömn
Även olika varianter av sömnstörningar ger stora problem inom arbetslivet idag. Såväl chefer som anställda mår och presterar sämre pga sömnproblem, verksamheten blir lidande och
ohälsotalen och sjukskrivningarna ökar.

Grundläggande sömnkunskap ger möjligheter att, tillsammans med insatser från företags-hälsovården, komma till rätta med många av problemen – i synnerhet om kopplingar görs
med arbetsplatsens stressförebyggande åtgärder.

Meditation
Meditation är idag lika avdramatiserat och självklart som att gå en promenad i skogen. Genom att på individnivå, och eventuellt även på organisationsnivå, arbeta med grundläggande
meditationstekniker är det möjligt att uppnå ytterligare goda effekter på stressnivåerna och de kognitiva funktionerna – hos såväl chefer som anställda.

<< 6. Att känna sig själv (Introspektion)

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!