5. Att skapa – Kreativitet

Kreativitet kan betraktas ur många olika perspektiv.

Individens kreativitet kretsar bl.a. kring:

* kreativa personligheter,
* motivationens och kognitionens betydelser samt
* kreativa arbetsmiljöer.

Verksamhetens kreativitet kopplas ofta till innovation och ses för det mesta som något entydigt positivt. Men det finns också baksidor av kreativitet i en organisation, där ett exempel kan vara hur man ska förhålla sig till starkt kreativa, men ”besvärliga”, medarbetare.

Under rubriken ”Att skapa” passar även problemlösning och idéutveckling bra – viktiga och
intressanta områden som lämpar sig extra väl för mer workshop-artade upplägg.

Hjärnambassaden utvecklar för närvarande ett samarbete med en aktör i Malmö inom den s.k. escape room-genren. Detta samarbete är tänkt att rikta in sig på problemlösning i grupp för varaktiga effekter för medlemmar i samma team på arbetsplatsen.

6. Att känna sig själv (Introspektion) >>
<< 4. Att göra (Effektivitet)

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!