3. Att vilja – Motivation

Motiverade ledare och medarbetare är nyckeln till en välfungerande verksamhet. Motivation och s.k. prokrastinering (irrationellt uppskjutande) går hand i hand, och inom motivations-forskningen lyfts särskilt fyra faktorer fram:

  1. Värde
  2. Förväntan
  3. Impulsivitet
  4. Tid/Fördröjning

Enligt en omfattande metastudie av amerikanske psykologen Piers Steel (presenterad i boken ”The Procrastination Equation”) är impulsiviteten den enskilt mest avgörande faktorn för graden av prokrastinering. Impulsivitet är nära släkt med bristande självkontroll, varför just detta är ett av fokusområdena under rubriken ”Att vilja”.

En annan viktig aspekt på motivation är inre och yttre motivation (eng. intrinsic and extrinsic
motivation). Styrs du eller någon av dina anställda mest av en stark, inre drivkraft som inte
påverkas av bonusar eller löneförhöjning? Eller är det just de yttre belöningarna som fungerar som drivkraft?

4. Att göra (Effektivitet) >>
<< 2. Att fokusera (Uppmärksamhet)

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!