Skarpa tankar, vassa affärsbeslut – en utbildningsdag

Syfte och mål:

 • Att förstå vad kognitiv bias är och hur det påverkar omdöme och beslutsfattande i samband med affärer och investeringar.
 • Att lära sig praktiska verktyg och metoder (och även skapa egna), för att uppmärksamma och motverka olika typer av bias hos sig själv och ledningsgruppen.
 • Att få grundläggande förståelse för hur uppmärksamhet och fokus främjar tänkandet, och hur akut och kronisk stress hämmar de kognitiva funktionerna.

Målgrupp: Beslutsfattare – enskilda ledare och ledningsgrupper.

Omfattning: Heldag: ca 3 +3 h, inkl. pauser (men exkl. lunch).

Exempel på upplägg:

Del 1 – förmiddag. Teori.

 • Kort genomgång av grunderna kring kognitiv bias. Vad innebär begreppet och vilka kan konsekvenserna bli i affärssammanhang?
 • Fördjupad genomgång av ett urval vanliga och viktiga biasfenomen, med extra betydelse för beslutsfattande i samband med affärer. Några beprövade metoder och verktyg för att motverka vissa typer av bias presenteras.
 • Ex på bias-typer som tas upp: confirmation bias, groupthink, action bias, outcome bias, forecast illusion, loss aversion, sunk cost fallacy, att inte skilja på korrelation och kausalitet.
 • Kort genomgång av teorin kring hjärnans System 1 och 2 (Tversky/Kahneman).
 • Kort om hur akut och kronisk stress påverkar de högre kognitiva funktionerna, bl.a. omdöme/beslutsfattande.
 • Kort om emotioner vs. känslor, och hur mycket dessa kan påverka beslutsfattandet.

Del 2 – eftermiddag. Praktik.

 • Arbete – enskilt och i par/grupp – kring några av de bias-typer vi gick igenom i Del 1.
 • Deltagarna arbetar fram egna verktyg och metoder, som kan användas i vardagen av den enskilde ledaren eller av ledningsgruppen för att:
  1) uppmärksamma och förhindra några vanliga typer av kognitiv bias
  2) för att främja uppmärksamhet och fokus samt minimera den kognitiva stressen.
 • Gruppvis redovisning för varandra.
 • Gemensam handlingsplan för uppföljning på arbetsplatsen.
 • Gemensam slutdiskussion och tips på vidare läsning.

Uppföljning

Denna utbildningsdag följs med fördel upp några veckor senare av ett seminarium på ca 2 h, med utvärdering av metoderna och verktygen från utbildningsdagen.