1. Tänkande och beslutsfattande

Det går att utveckla sitt allmänna tänkande på flera sätt:

 • Att träna sig i ”djup förståelse” av ett ämne, och då också inse vad man inte kan.
 • Att se konstruktivt på sina egna och andras misstag, och aktivt lära sig av dem.
 • Att regelbundet avsätta tid för planerat tänkande, och att använda s.k. tankekartor.
 • Att metodiskt använda sig av analytiska frågor.

När det gäller beslutsfattande finns följande viktiga delfaktorer:

 • Att kunna resonera logiskt och ha god slutledningsförmåga.
 • Att vara medveten om och kunna uppmärksamma olika tankefällor, bl.a. olika typer av kognitiv bias.
 • Att förstå skillnaden mellan korrelation och kausalitet, och kunna genomskåda falska samband.
 • Att våga ta kalkylerade risker, baserat på rationella beslutsunderlag.
 • Att ha insikt om och acceptera emotionernas och känslornas stora inverkan på beslutsfattandet.

Kring tänkande, beslutsfattande och kognitiv bias erbjuder Hjärnambassaden:

 • föreläsningar
 • utbildningar
 • konsulttjänster (analys- och utvecklingsarbete)
 • coaching (enskilt och i grupp)

Hjärnambassaden ger den teoretiska bakgrunden och de konkreta verktygen och metoderna, för att hjälpa dig och din ledningsgrupp att tänka skarpt och fatta vassa beslut!

Klicka här för att se exempel på hur en utbilningsdag kan se ut.