1. Tänkande och beslutsfattande

Hjärnambassaden ger den teoretiska grunden och de konkreta verktygen och metoderna, för att hjälpa dig som ledare och din ledningsgrupp att tänka skarpt och fatta vassa beslut!

Det går att utveckla sitt allmänna tänkande på flera sätt:

 • Att träna sig i ”djup förståelse” av ett ämne, och då också inse vad man inte kan.
 • Att se konstruktivt på sina egna och andras misstag, och aktivt lära sig av dem.
 • Att regelbundet avsätta tid för planerat tänkande.
 • Att metodiskt använda sig av analytiska frågor.

När det gäller beslutsfattande finns följande viktiga delfaktorer:

 • Att kunna resonera logiskt och ha god slutledningsförmåga.
 • Att vara medveten om och kunna uppmärksamma tankefällor, särskilt olika typer av kognitiv bias.
 • Att förstå skillnaden mellan korrelation och kausalitet, och vara uppmärksam på falska orsakssamband.
 • Att våga ta kalkylerade risker, baserat på rationella beslutsunderlag.
 • Att ha insikt om och acceptera känslornas stora inverkan på beslutsfattandet.

Kring tänkande, beslutsfattande och kognitiv bias erbjuder Hjärnambassaden:

 • föreläsningar
 • utbildningar
 • workshops
 • teoretisk och praktisk träning (1-to-1 och i mindre grupper)
 • fördjupade konsulttjänster (analys- och utvecklingsarbete)