Tanke, Känsla, Beslut! – Kurs i effektivt beslutsfattande.

I september 2022 startar Hjärnambassadens kurs:

Tanke, Känsla, Beslut!
Kurs i effektivt beslutsfattande.

Syfte:

Kursen syftar till att ge deltagarna en teoretisk grund och praktiska verktyg att utveckla sitt tänkande och beslutsfattande.

Målgrupp:

Kursen vänder sig i första hand till personer i yrkeslivet med mandat att fatta strategiska och operativa beslut i verksamheten – eller personer som kommer att få en sådan roll.

På begäran ger jag även kursen separat för hela ledningsgrupper.

Max 12 deltagare.

Upplägg och innehåll:

Kursen ges online via Zoom, på-plats ( i Skåne) eller kombinerat/växelvis.

Det teoretiska innehållet utgår från läroböcker i neurovetenskap, kognitionspsykologi och statistik samt böcker av bland andra Daniel Kahneman, Lisa Feldman Barrett, Gerd Gigerenzer, Nassim Nicholas Taleb m.fl. Kompletteringar görs med relevanta forskningsartiklar, övriga texter samt material från Youtube.

Kursen kräver ett aktivt läsande mellan gångerna (och gärna också inför kursstarten).

Kursen tipsar om praktiska verktyg och metoder att använda, och deltagarna uppmuntras att, med fullt eget ansvar, använda dessa i sin professionella vardag.

Lektionerna äger rum varannan vecka för att ge tid att läsa, reflektera och omsätta kunskapen i praktiken. Första passet vid varje tillfälle planeras för gemensam diskussion och utbyte av gruppens praktiska erfarenheter sedan föregående tillfälle. Resterande tid ägnas åt teorigenomgångar, övningar och frågor.

Ur innehållet:

  • Ett urval av grundläggande och för kursen relevant kunskap om hjärnan.
  • Korrelation och kausalitet. Kontroll, sannolikheter och slump.
  • Kognitiv bias – ett urval av tankefällor kopplade till beslutsfattande.
  • Emotionella aspekter på beslutsfattande.
  • Kritiskt tänkande.
  • Grundläggande statistiska resonemang kopplade till kognitiv bias och beslutsfattande.
  • Basal kognitiv ergonomi – att främja ett optimalt tänkande.
  • Teoretiska och praktiska övningar för att utveckla sitt tänkande.

Kursperiod:

September 2022 v. 36 – November 2022 v.45

(Kursperioden kan komma att till viss del justeras med hänsyn till gruppens önskemål.)

10 tillfällen á 3 h, inkl. pauser.

Exakt veckodag och tid bestäms efter deltagarnas preferenser och kan också variera under kursens gång.

Pris:

15 000:- (+ 25 % moms) per deltagare. Total kurstid: 30 h.

Kursavgiften ska vara betalad senast 15 augusti.

Att tänka på:

Kursen är en grundläggande kurs, men samtidigt lite teoretiskt krävande och för många även utmanande i praktiken. Läsning på både svenska och engelska ingår för fullt utbyte av kursen.

Kursen lägger stor vikt vid träning i att tänka och agera på nya sätt, som bryter mot det invanda, ofta går emot intuitionen och ibland även tvärt emot det som ”känns rätt”. Du måste därför vara beredd att kunna omvärdera ditt sätt att tänka och känna, din identitet som beslutsfattare och även i viss mån din syn på tillvaron.

Exempel på innehåll som kan vara känsligt och utmanande: en väsentlig del av kursen handlar om att identifiera och träna bort tankesystem som bygger på falska eller skenbara orsakssamband (exv. pseudovetenskapligt, religiöst, övernaturligt, vidskepligt och konspirationsteoretiskt tänkande) – samt att kunna acceptera ovisshet. Hela kursen genomsyras dessutom av vikten av att förstå och bejaka sannolikheternas och slumpens betydelse i våra liv.

Kontakt och anmälan:

Har du frågor eller vill anmäla dig,

skriv till mig på: fredrik.emmerfors@gmail.com

eller ring/sms:a på: 0730-23 01 15.

Varmt välkommen!