Tidigare uppdragsgivare

De senaste åren har Hjärnambassaden haft stora och små uppdrag för ett flertal uppdragsgivare. Här är ett urval i alfabetisk ordning:

Avidicare
Filmcentrum Syd
Folkuniversitetet
KeyPlants
Lunds Universitet
NyföretagarCentrum Öresund
SVT
Sweco
Trelleborg ECF
Tyréns
Unionen
WebManuals