4. Uppmärksamhet och fokus

Uppmärksamhet (eng. attention) räknas till våra högre kognitiva funktioner.

Vi är för närvarande mitt uppe i en epidemi av bristande uppmärksamhet och koncentration på våra arbetsplatser. Vi distraheras (och distraherar) ständigt via mail och olika typer av ljudande och visuella aviseringar, och våra telefoner stjäl vår uppmärksamhet på samma sätt. Därtill belastas vår ”mentala bandbredd” av en ständig uppkoppling på olika sociala medier.

Många chefer vittnar om ständiga avbrott och ostörda arbetspass på så lite som 10 minuter under en arbetsdag. Lägg till det kontorslandskapens förödande påverkan på medarbetarnas uppmärksamhet och koncentration.

Det finns många metoder och knep att ta till för en mer fokuserad uppmärksamhet på våra arbetsplatser – inom ramen för s.k. kognitiv ergonomi – men det kräver insikt och förändrade arbetsvanor.

Kring uppmärksamhet och fokus erbjuder Hjärnambassaden:

  • utbildande föreläsningar om kognitiv ergonomi – att främja uppmärksamhet och fokus, och samtidigt reducera kognitiv stress.
  • praktiskt inriktat konsultarbete (analys- och utvecklingsarbete).
  • rådgivning och träning (individuellt eller i grupp), för att förbättra den kognitiva ergonomin för dig och din arbetsplats.