Utveckla din affärsidé – en utbildningsdag

Syfte och mål:
Att förädla förmågan till idéutveckling och problemlösning, genom att lära sig om hur den kreativa hjärnan fungerar.

Målgrupp:
Enskilda ledare och ledningsgrupper.

Upplägg:
Under den här heldagen varvas teori med praktik. Teoriavsnitt och övningar kan varieras och anpassas efter gruppens sammansättning och deltagarnas önskemål.

Omfattning:
Heldag: ca 3 +3 h, inkl. pauser (men exkl. lunch).

Teoretiska delar:

  • Associationernas kraft. Genomgång av långtidsminnets associativa aktivering och det associativa tänkandets betydelse för idéutveckling.
  • ”Planerat tänkande” och ”tankekartor” – hur funkar det?
  • ”Brainstorming” – vilket är det optimala upplägget?
  • Vikten av att förstå vad man vet och att inse vad man inte vet.
  • Vad innebär det att förstå något på djupet?
  • Hur tar man till vara på sina egna och andras misstag och misslyckade idéer?
  • Att metodiskt använda konstruktiva frågor för idéutveckling och problemlösning.
  • Inkubation – den kreativa pausen. Företagets dolda potential!
  • Vikten av att främja uppmärksamheten och att motverka kognitiv stress.
  • Kort om meditation, sömn och motion för kognitionens skull.

Praktiska delar:

  • Korta associationsövningar.
  • Meditationsövning (ca 10 min).
  • Övning i ”Planerat tänkande”. Fördjupat och riktat tänkande på tid kring ett specifikt ämne.
  • Övning med ”tankekarta”.
  • Övning i brainstorming – individuellt och i grupp.
  • Övning: Analysera en misslyckad affärsidé – egen eller någon annans. Utveckla idén med hjälp av frågemetodiken under teoriavsnitten.