Välkommen!

Hjärnambassaden erbjuder föreläsningar, workshops, utbildningar och konsulthjälp inom ledarskaps- och verksamhetsutveckling – ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. 

Målgrupper är främst enskilda ledare och ledningsgrupper, men även andra typer av beslutsfattande grupper. Vissa delområden passar även inom HR.

Utgångspunkten är hur det mänskliga tänkandet fungerar, hur det kan främjas och hur det kan utvecklas. Hjärnambassaden vilar här på en stadig vetenskaplig grund, och följer väl valda delar av den ständigt expanderande forskningen inom kognitionspsykologi och neurovetenskap.

Tidigare uppdragsgivare

*****

Hjärnambassadens huvudfokus ligger på tänkandets natur:

* tänkande och beslutsfattande (se exempel på utbildningsdag)
* kritiskt tänkande
* kognitiv bias
* idéutveckling och problemlösning (se exempel på utbildningsdag)

Men stor vikt läggs också vid tänkandets understöd (kognitiv ergonomi):

* att främja uppmärksamhet och fokus
* att minska kognitiv stress
* att lyfta fram positiva effekter på kognitionen av sömn, meditation & motion

*****

Under Tjänster finns exempel på vad Hjärnambassaden erbjuder, men exakt form och innehåll för ett uppdrag bestämmer vi tillsammans.

BOKA HJÄRNAMBASSADEN