Välkommen!

Hjärnambassaden erbjuder föreläsningar, utbildningar, konsulthjälp och
personlig träning/gruppträning inom ledarskaps- och verksamhetsutveckling –
ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. 

Målgrupper är främst enskilda ledare och ledningsgrupper, men inom vissa delområden även HR-avdelningar.

Utgångspunkten är hur det mänskliga tänkandet fungerar, hur det kan främjas och hur det kan utvecklas. Hjärnambassaden vilar här på en stadig vetenskaplig grund, och följer väl valda delar av den ständigt expanderande forskningen inom kognitionspsykologi och neurovetenskap.

BOKA HJÄRNAMBASSADEN

*****

Hjärnambassadens huvudfokus ligger på tänkandets natur:

* tänkande och beslutsfattande (se exempel på utbildningsdag)
* kritiskt tänkande
* kognitiv bias
* idéutveckling och problemlösning (se exempel på utbildningsdag)

Men stor vikt läggs också vid tänkandets understöd (kognitiv ergonomi):

* att främja uppmärksamhet och fokus
* att minska kognitiv stress
* att lyfta fram positiva effekter på kognitionen av sömn, meditation & motion

*****

Online-tjänster i coronatider!
Investera i dig själv och utveckla ditt tänkande!

Under pandemin fokuserar Hjärnambassaden sina tjänster på online-verksamhet, och då särskilt personlig träning i tänkande och beslutsfattande för enskilda chefer.

Upplägg och innehåll skräddarsys, men baseras till stor del på innehållet under tänkande och beslutsfattande samt kognitiv bias.

Boka in ett gratis provpass – 60 min!
Därefter kan du köpa 5 eller 10 pass till rabatterat pris,
eller enstaka pass till ordinarie pris (1 500:- + moms för 90 min).

Det finns också möjlighet till gruppträning online för mindre ledningsgrupper.

Under Tjänster finns fler exempel på vad Hjärnambassaden erbjuder, men exakt form och innehåll för ett uppdrag bestämmer vi tillsammans.

BOKA HJÄRNAMBASSADEN