Välkommen!

Hjärnambassaden erbjuder föreläsningar, utbildningar, workshops och konsulthjälp inom
ledarskaps- och verksamhetsutveckling – ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. 

Ett sätt att formulera detta är med begreppet kognitiv ledningsutveckling, som är av stor vikt vid olika typer av förändringsledning – både som en förberedande fas och som en parallell process längs vägen.

Utgångspunkten för min verksamhet är hur det mänskliga tänkandet fungerar, hur det kan främjas och hur det kan utvecklas. Hjärnambassaden vilar här på en stadig vetenskaplig grund, och med en läkarutbildning i botten följer jag väl valda delar av den ständigt expanderande forskningen inom kognitionspsykologi och neurovetenskap – i kombination med statistik, sannolikhetslära, vetenskapsteori och livsfilosofi.

Fredrik Emmerfors (Foto: Miriam Preis)

 

Målgrupper är främst enskilda ledare och ledningsgrupper, men även andra typer av beslutsfattande grupper i verksamheten. 

Viktigt för ett varaktigt resultat är att det finns mandat att faktiskt kunna omsätta lärdomarna i praktiken, d.v.s. kunna föra in dem i de strategiska och operativa besluten.

Vissa delområden passar även inom HR – exempelvis kring stress, kognitiv ergonomi och kreativa arbetsmiljöer.

 

Kontakt: 

Mail: fredrik.emmerfors@gmail.com
Mobil: 0730-23 01 15
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/fredrik-emmerfors

Tidigare uppdragsgivare

 

Aktuellt:

2 dagars utbildning för ledningsgrupper (flexibelt upplägg).

Tankesnurran!

*****

Hjärnambassadens huvudfokus ligger på tänkandets natur:

* bedömningar och slutledningsförmåga
* tänkande och beslutsfattande
* kritiskt tänkande
* kognitiv bias
* kreativitet, idéutveckling och problemlösning

Men stor vikt läggs också vid tänkandets understöd (kognitiv ergonomi):

* att främja uppmärksamhet och fokus
* att minska kognitiv stress
* att lyfta fram positiva effekter på kognitionen av sömn, meditation & motion

*****

Under Tjänster finns exempel på vad Hjärnambassaden erbjuder, men exakt form och innehåll för ett uppdrag bestämmer vi tillsammans.

BOKA HJÄRNAMBASSADEN