6. Sömn, meditation & motion

Sömn
Liksom stress ger även sömnbrist nedsatta kognitiva funktioner – och många gånger är de två områdena intimt förknippade. Såväl chefer som anställda mår och presterar sämre på jobbet pga sömnproblem, verksamheten blir lidande och ohälsotalen och sjukskrivningarna ökar.

Meditation
Meditation är idag lika avdramatiserat och självklart som att gå en promenad i skogen. Genom att på individnivå, och även på organisationsnivå, arbeta med grundläggande meditationstekniker är det möjligt att uppnå ytterligare goda effekter på stressnivåerna och de kognitiva funktionerna – hos såväl chefer som anställda.

Motion
På senare år har den neurovetenskapliga forskningen visat på effekter i hjärnan av motion – t.ex. tillväxt i hippocampus, ett område i hjärnan som bl.a. är viktigt för formeringen av långtidsminnen och för rumslig orientering.

Kring sömn, meditation och motion erbjuder Hjärnambassaden:

  • Översiktlig föreläsning kring kognitiva aspekter på sömn, meditation och motion.
  • Gruppledning i meditation – på plats eller online (via Zoom).