Välkommen!

Hjärnambassaden erbjuder föreläsningar, utbildningar, workshops och konsulthjälp inom
ledarskaps- och verksamhetsutveckling – ur ett kognitionspsykologiskt perspektiv. 

Med en bakgrund som läkare har jag fördjupat mig i neurovetenskap, psykologi, statistik och vetenskapsfilosofi. Från denna plattform hjälper jag beslutsfattare, i grupp och enskilt, att
optimera kvaliteten på beslutsfattandet.

Tillsammans
– finslipar vi beslutsrutinerna
– tränar bort vanliga tankefel och
– analyserar kopplingen mellan era beslut, mål och resultat.                     

Jag arbetar också med att främja olika typer av kreativa processer, med fokus på
metoder för idéutveckling och problemlösning.

Ett särskilt delområde handlar om hur man skapar en positiv misstagskultur.

*****
Utgångspunkten för min verksamhet är hur det mänskliga tänkandet fungerar, hur det kan främjas och hur det kan utvecklas.

Ett sätt att arbeta med detta i praktiken är genom s.k. kognitiv ledningsutveckling, som är av stor vikt vid olika typer av förändringsledning – både som en förberedande fas och som en parallell process längs vägen.

Fredrik Emmerfors (Foto: Miriam Preis)

Avgörande för ett varaktigt resultat är att det finns mandat att faktiskt kunna omsätta lärdomarna i praktiken, d.v.s. kunna föra in dem i de strategiska och operativa besluten.

Merparten av tjänsterna vänder sig i första hand till enskilda ledare och ledningsgrupper, men flera områden passar även mycket bra för ett bredare HR-arbete – exempelvis kring misstagskultur, idéutveckling & problemlösning, stress samt kognitiv ergonomi.

Kontakt: 

Mail: fredrik.emmerfors@gmail.com
Mobil: 0730-23 01 15
LinkedIn
Min expertprofil på MyFlow 

Här kan du se ett urval av tidigare uppdragsgivare.

Aktuellt:

Att skapa en positiv misstagskultur – en halvdag

Tankesnurran!

Tankesnurran. Foto: Miriam Preis

Under Tjänster finns fler exempel på vad Hjärnambassaden erbjuder,
men exakt form och innehåll för ett uppdrag bestämmer vi tillsammans.

BOKA HJÄRNAMBASSADEN