Tjänster

Inom de olika ämnesområdena erbjuder Hjärnambassaden följande:

  • Utbildande föreläsningar.
  • Utbildningsdagar med teori och praktik, inkl. workshops.
    Omfattning: halv- eller heldag eller 2-dagarsinternat.
  • Konsultprogram över längre tid, baserade på Hjärnambassadens ämnesområden. 
  • Övriga upplägg som passar era önskemål och behov.

Merparten av tjänsterna vänder sig i första hand till enskilda ledare och ledningsgrupper, men flera områden passar även mycket bra för ett bredare HR-arbete – exempelvis kring misstagskultur, idéutveckling och problemlösning, stress samt kognitiv ergonomi.

Lokal: Platsen bestämmer ni. Hjärnambassaden har personliga kontakter med många konferensanläggningar runt om i Skåne, och kan därför ordna goda villkor och priser för halv/heldagar och 2-dagarsinternat.

Språk: Samtliga tjänster erbjuds på svenska eller engelska.

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!