Tidigare uppdragsgivare

De senaste åren har Hjärnambassaden haft stora och små uppdrag för ett flertal uppdrags-
givare. Här är ett urval i alfabetisk ordning:

Avidicare
Filmcentrum Syd
Folkhögskolan Skurup och Fridhem i Malmö
Folkuniversitetet Malmö
KeyPlants
Lunds Universitet
MiL Institute
NyföretagarCentrum Öresund
SVT
Sweco
Trelleborg ECF
Tyréns
Unionen
WebManuals