5. Kognitiv stress

Kortvarig stress kan ge vissa positiva effekter på kognitionen (t.ex. tillfälligt ökad koncentration), men till största delen får akut och kronisk stress negativa effekter på hjärnans olika funktioner.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Digital-stress-1024x341.jpg

Arbetslivet (och den privata sfären) uppvisar i dagens samhälle höga grader av stress, vilket har gett oss ökande ohälsotal, sjukskrivningar och sjukkostnader. För att kunna komma till rätta med dessa problem är det viktigt att känna till:

  • Stressreaktionernas evolutionära ursprung och fysiologiska processer i kroppen.
  • Stressens effekter på de kognitiva funktionerna, som t.ex. uppmärksamhet,
    minne och beslutsfattande.
  • Hur den ”digitala” stressen påverkar oss både fysiologiskt och kognitivt.

När man väl är bekant med dessa teoretiska grunder finns det många möjliga stressförebyggande åtgärder att sätta in för individen, arbetsgruppen och hela organisationen.

Kring kognitiv stress erbjuder Hjärnambassaden:

  • Utbildande föreläsningar.
  • Rådgivning kring stressförebyggande åtgärder på arbetsplatsen.