Att skapa en positiv misstagskultur

 

Alla människor begår misstag och misstag sker i alla verksamheter!

Det är utgångspunkten för en inspirerande och tankeväckande halvdag med Hjärnambassaden.

Mål: att skapa en positiv misstagskultur på er arbetsplats – för ökad trygghet och säkerhet.

Innehåll

  • Vad menar vi med misstag och varför sker de?
  • Vilka misstag är vanliga i just er verksamhet?
  • Hur förbereder ni er på att misstag kommer att ske och hur utvärderar ni dem när de väl har skett?

De här frågorna och många fler analyserar vi tillsammans genom teori och workshop.

Processen syftar till att svara på frågan:

Präglas er arbetsplats av en positiv eller negativ misstagskultur?

Inkluderat i halvdagen är även ett avsnitt (teori + workshop) om s.k. ”group think” – ett samlingsnamn för de skadliga mekanismer som lätt uppstår i en grupp och som hänger tätt samman med misstagskulturen.

Beroende på antalet deltagare kan halvdagen läggas upp på lite olika sätt.

Omfattning:

Halvdagen omfattar 4 h på plats eller online (via Zoom)
+ 1 h coachande uppföljning med beställaren inom en vecka efter halvdagen.

Tider, alternativ:
08.00-12.00
10.00-12.00, 13.00-15.00
12.00-16.00
13.00-17.00

Fritt antal deltagare.

Workshop-grupperna indelas med fördel efter vardagens normala arbetsgrupper.

Sammanställning och uppföljning

Svaren och slutsatserna från dagen sammanställs av Fredrik Emmerfors.
Denna sammanställning bildar sedan underlag för en uppföljande och utvärderande coaching-session tillsammans med beställaren.

Workshopen kring ”group think” resulterar i en checklista för varje grupp.
Checklistorna utgör sedan grunden för vidare arbete i vardagen.

Pris och villkor

20 000:- (moms 25 % tillkommer).
Arvodet inkluderar förberedelser, genomförande, sammanställning av resultat samt uppföljande coaching.
Kostnader för resor tillkommer utanför Skåne, Halland, Småland och Blekinge.
Kostnader för logi kan ev. tillkomma.
Betalningsvillkor: 30 dagar.
Hela beloppet faktureras efter att uppföljningen är gjord.
Beställaren tillhandahåller lokal, projektor, whiteboard, fika/lunch.

Intresserad?

Kontakta mig:

via mail: fredrik.emmerfors@gmail.com

eller telefon: 0730-23 01 15