Om Hjärnambassaden

Jag som driver Hjärnambassaden heter Fredrik Emmerfors, bor i Malmö och har hela landet som mitt arbetsfält. Bakom mig har jag bl.a. en läkarutbildning (Lund/Malmö), 18 år som egenföretagare och över 2 års fördjupningsstudier i neurovetenskap, kognitionspsykologi, statistik och vetenskapsteori vid Lunds Universitet.

För utförligt CV se min LinkedIn-profil.

Utöver Hjärnambassaden:

  • Driver jag sedan många år Ljudambassaden (poddar, ljudguider, kurser).
  • Är jag mentor i NyföretagarCentrum Öresunds mentorprogram.

Startsida