Tjänster

Inom samtliga ämnesområden erbjuder Hjärnambassaden något (eller allt) av följande:

  1. Föreläsningar (45-120 min).
  2. Seminarier/workshops (halv- eller heldag) eller 2-dagarsinternat.
  3. Djupanalys för att hitta angelägna utvecklingsområden för verksamheten.
  4. Coaching – individuellt eller i grupp.
  5. Mentorskap – individuellt för ledare.
  6. Övriga upplägg som passar era önskemål och behov.

Tjänsterna vänder sig till enskilda ledare såväl som till hela ledningsgrupper och HR-avdelningar.

Exempel på ett upplägg över längre tid är Hjärnambassadens halvårsprogram. Det består av minst en heldag i månaden i 6 månader – med metodarbete, analys och övningar mellan
gångerna – och innehåller grundläggande och fördjupande moment inom Hjärnambassadens samtliga delområden. Det är ett krävande program, som förutsätter tid, energi och extra
engagemang.

Lokal: Plats för seminarier/workshops och 2-dagarsinternat bestämmer ni. Hjärnambassaden har personliga kontakter med många konferensanläggningar runt om i Skåne, och kan därför ordna goda villkor och priser.

Språk: Samtliga tjänster erbjuds på svenska/engelska.

Gratisföreläsning: Tankesnurran!

Översiktsföreläsning: Verksamhetens psykologi

Startsida

Jag vill veta mer och komma i kontakt med Hjärnambassaden!